DV Center hjälper ungdomar ut i arbetslivet

Den dagliga verksamheten som DV Center erbjuder blir en perfekt språngbräda för många ungdomar som vill ta sig ut i arbetslivet. - Hos oss kan vi individanpassa verksamheten och hjälpa ungdomar in på den bana i arbetslivet som de önskar, berättar Karin, verksamhetsansvarig på DV Centers anläggning Raketen.

Vill du veta mer om hur varje barn och ungdom kan få den hjälp dom behöver, för att med sina egna förutsättningar få en så god chans som möjligt att komma ut i arbetslivet? Läs vidare så berättar vi mer!

Varje ungdom är unik

Ungdomar generellt har olika förutsättningar, intressen och preferenser. Detta är dock särskilt tydligt när vi tittar på barn med funktionsnedsättning. Det är väldigt olika vad man klarar av och hur mycket handledning man behöver.

Genom att individanpassa den dagliga verksamheten kan vi hjälpa ungdomar att få prova på olika yrken. Hos oss erbjuder vi till exempel slöjd i olika former. Här kan man prova på att lära sig sy och att skapa med sina egna händer.

Verksamheten anpassas som sagt efter individen och vi har många ungdomar som lär sig programmera hos oss, vilket kan leda till en framtida karriär inom IT.

Alla barn har samma rättigheter

Ungdomar i den reguljära skolverksamheten erbjuds praktikplatser flera gånger under skoltiden. På så sätt får alla chansen att testa på olika yrken och lära sig mer om sina egna preferenser och vad man tycker är kul och mindre kul. På samma sätt vill vi att ungdomar med funktionsnedsättning ska få chansen att utforska sig själva och lära sig mer om arbetslivet.

Vårt mål är att alla individer ska blomstra

Målet med vår dagliga verksamhet är att alla ungdomar som är hos oss ska komma ett eller två steg närmare sitt framtida yrke. Vi hjälper också till med kontakter mot arbetsmarknaden, så att man på sikt kan komma ut och praktisera ute hos företag.

Genom att ungdomar får chansen att prova på nya saker, aktivera sina sinnen och bejaka sin kreativa sida, hjälper vi också dessa individer att känna mer harmoni i livet. Man får en stärkt självkänsla och sist men inte minst – man får många nya goda vänner!