Dv Center

Välkommen till Solen

Vi utformar dina arbetsuppgifter utifrån dina behov och önskemål.
Din delaktighet och inflytande är viktigt för oss.

Dv center solen

Solen

Välkommen till Solen, en av tre anläggningar i Stockholm. Här fokuseras det på att varje person ska ha en meningsfull arbetsdag som ger ökat inflytandet över den egna vardagen. Solen, Stjärnan och Raketen samarbetar ofta och mycket.

Dagarna fylls av både arbetsuppgifter och andra aktiviteter. Lokalerna består av särskilda rum som främjar kreativitet, sinnes­stimulering och rörelse. Exempel på uppgifter och aktiviteter:

 • Arbete & praktik
 • Gaming och olika spel
 • Programmering
 • Data & media
 • Podcast
 • Film & fotografering
 • Sinnesstimulering
 • Skapande
 • Hemkunskap
 •  Kosmestisk konsnärskap
 • Musikstunder
 • Enklare verkstad och hantverk
 • Sorteringsarbete
 • Gym

 Med utgångspunkt hos individen ser vi till att skapa aktiviteter som är lagom utmanande och stimulerande.

På Solen vill vi att glädje och kreativitet ska stå i centrum. Här skiner personalen som solar och vi ser med stolthet hur våra deltagare verkligen lyser av entusiasm när dom tar sig an de olika aktiviteter som vi erbjuder.

Välkommen till oss på Solen – där alla deltagre strålar tillsammans!

Vart vi finns

Stockholm Hässelby

Adress: Blåklocksvägen 3
Telefon: 020 899 200

Stockholm Spånga

Adress: Degerbygränd 14a
Telefon: 020 899 200

Stockholm Kista

Adress: Finlandsgatan 10
Telefon: 020 899 200

Berättigad till daglig verksamhet?

Du som är i behov av daglig verksamhet och har fått ett beslut från din kommun kan välja oss som din utförare. DV Center AB är godkänd av IVO (Inspektionen för Vård och omsorg) samt Stockholms Stad. Därför kan du vara säker på att vi levererar tjänster av god kvalitet. All personal hos har utbildning och lång erfarenhet från målgruppen. Du gör ditt val av dagligverksamhet via din biståndshandläggare i din stadsdel.

För att du ska få din daglig verksamhet och arbetsuppgifter på det sätt som just du vill bokar vi ett studiebesök där vi går igenom allting i lugn och ro. Detta sammanställer vi sedan till en genomförandeplan som ligger till grund för din arbetsdag hos oss.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.