DV Center

Välkommen till stjärnan!

Vi utformar din arbetsuppgifter utifrån dina behov och önskemål.
Din delaktighet och inflytande är viktigt för oss.

Stjärnan

Inom varje människa strålar en stjärna. Vår strävan är att ta fram den  stjärnan hos dig, oavsett förutsättningar.  Stjärnans dagliga verksamhet är individuellt anpassad för en mindre grupp personer som har behov av en lugn och strukturerad miljö. På Stjärnan har varje deltagare ett personligt schema och vi arbetar med olika pedagogiska strategier för att göra varje dag och varje aktivitet så tydlig som möjligt.

Samtliga aktiviteter är formade utifrån den enskildes behov, intressen och förmågor. På Stjärnan ingår fysisk aktivitet och utomhusvistelse när det passar och är möjligt. Exempel på uppgifter och aktiviteter

Gaming och Programmering

Data & media, 

Podcast

Film & fotografering

Skapande

Kosmetisk konstnärskap

Musik

Fysiskt aktivitet utomhus 

Målsättningen på Stjärnan är att skapa en meningsfull sysselsättning för var och en, med en god balans mellan aktivitet och vila.

På Stjärnan arbetar entusiastisk och professionell personal, som individ anpassar varje aktivitet, så att den blir så bra som möjligt. Här ser vi varje individ och skapar en pedagogisk och kreativ miljö där alla ska känna sig trygga och sedda.

Välkommen till Stjärnan!

Vart vi finns

Stockholm Västerort

Adress: Degerbygränd14a, 10, 164 74 Kista
Telefon: 020 899 200

Att börja hos oss, hur går det till?

Att välja oss som din dagliga verksamhet innebär att du får en arbetsplats anpassat efter dina behov och önskningar. Oavsett om du har ett daglig verksamhets beslut eller behöver hjälp med att ansöka daglig verksamhet är du välkommen att kontakta oss. Vi bokar ett studiebesök där du får se verksamheten, du har också möjlighet att praktisera hos oss under tiden du går på gymnasiet. 

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.